Dlaczego nie pójdę na referendum?

Na niedzielne referendum nie pójdę z kilku fundamentalnych przyczyn: Po pierwsze nie godzę się na deprecjonowanie wagi ważnego w demokracji narzędzia jakim jest referendum. W referendach, które powinny być ogłaszane w sytuacjach nadzwyczajnych, obywatele powinni decydować o fundamentalnych sprawach dla państwa. Taką sprawą była kwestia wejścia Polski do Unii Europejskiej czy powinna być sprawa ewentualnego […]

Gdybym wierzył w teorie spiskowe… czyli fantastyka polityczna

Była sobie silna partia rządząca Polską od 2007 roku. Nie była idealna, jej liderzy zbyt mocno wierzyli w siłę trwania i inercji zamiast reformowania, woleli ciepłą w kranie zamiast śmiałej wizji rozwoju kraju. Na pewno można było rządzić krajem lepiej niż czyniła to owa partia, która nie potrafiła wykorzystywać wszystkich zasobów i akceptowała liczne patologie […]

Rozważań kilka na kanwie „Trzeba się bić”

Minęło sporo czasu od dwóch recenzji książki pt. „Trzeba się bić. Opowieść biograficzna” (czyli wywiadu rzeki z Leszkiem Balcerowiczem), autorstwa Tomasza Chabinki i Tomasza Kamińskiego, które ukazały się na łamach Liberté!, jednak wracam do dość luźnej polemiki z kilkoma zawartymi tam tezami. Wywiad z Balcerowiczem nie jest książką odkrywczą, jednak jest niezwykle istotną pozycją, szczególnie […]

List otwarty do Leszka Millera w sprawie EC 1 w Łodzi

Panie Premierze piszę do Pana ten list, jako łodzianin głęboko zaniepokojony politycznym klinczem, w jakim znalazło się nasze miasto. Klinczem, który grozi zmarnowaniem największej od lat inwestycji miejskiej w sektor kultury czyli rewitalizacji elektrowni EC1 i jej przekształceniu w wielkie centrum kultury. Sojusz Lewicy Demokratycznej może doprowadzić do ugody w tej sprawie, dzięki czemu instytucja […]