Rozważań kilka na kanwie „Trzeba się bić”

Minęło sporo czasu od dwóch recenzji książki pt. „Trzeba się bić. Opowieść biograficzna” (czyli wywiadu rzeki z Leszkiem Balcerowiczem), autorstwa Tomasza Chabinki i Tomasza Kamińskiego, które ukazały się na łamach Liberté!, jednak wracam do dość luźnej polemiki z kilkoma zawartymi tam tezami. Wywiad z Balcerowiczem nie jest książką odkrywczą, jednak jest niezwykle istotną pozycją, szczególnie […]

List otwarty do Leszka Millera w sprawie EC 1 w Łodzi

Panie Premierze piszę do Pana ten list, jako łodzianin głęboko zaniepokojony politycznym klinczem, w jakim znalazło się nasze miasto. Klinczem, który grozi zmarnowaniem największej od lat inwestycji miejskiej w sektor kultury czyli rewitalizacji elektrowni EC1 i jej przekształceniu w wielkie centrum kultury. Sojusz Lewicy Demokratycznej może doprowadzić do ugody w tej sprawie, dzięki czemu instytucja […]

Dołącz do apelu o ugodę w sprawie EC 1

Szanowni Państwo, Mamy tydzień czasu, aby przekonać radnych Rady Miejskiej w Łodzi do zawarcia ugody w sporze o kontrolę na EC 1. Porozumienie sprawi, że największa miejska inwestycja w sektor kultury wróci w ręce mieszkańców i będzie kontrolowana przez demokratycznie wybierane władze Łodzi. Nasz głos może mieć znaczenie. Poparcie można udzielić poprzez portale Facebook i […]

Dlaczego sprawa OFE ma fundamentalne znaczenie?

Dyskusja na temat faktycznej likwidacji OFE tocząca się od wielu miesięcy, jest raczej spokojna, przeważają skomplikowane argumenty ekonomiczne, których niestety społeczeństwo, jak też ogromna część dziennikarzy i liderów opinii do końca nie rozumie. Powstał jednocześnie consensus polityczny wszystkich dużych partii w Polsce w tej sprawie. Tymczasem im dłużej czytam i analizuję tę sprawę, tym bardziej […]